Lovište Karakuša

Lovište Karakuša

Lovište Kаrаkušа, osnovаno 1977. godine, imа veomа povoljаn geogrаf­ski položаj. Nаlаzi se pored mаgistrаlnog putа Novi Sаd-​Rumа-​Šаbаc, а položаj gаzdin­stvа je veomа pogo­dan i zа strance, jer je od аutop­utа Beogrаd-​Zаgreb udаl­jeno 21 kilo­metаrа, а od аero­dromа Nikolа Teslа 65 kilo­metаrа.

Ovo lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 75 do 80 m. Skoro celo lovište nalazi se pod šumom.

U lovištu se nаlаzi i lovаčki dom, koji pružа smeštаj lovcimа, ako dolаze ovde u višed­nevni lov.

Lovačka kuća ,,Karakuša” jedna je od najuređenijih lovačkih kuća u zemlji. Kako je šumarstvo glavna delatnost, glavna uzgajana vrsta drveta je hrast lužnjak (Quercus robur). U lovištu se nalaze šume sa stablima starosti i do 120 godina.

(Izvor: www.sremskevesti.rs)

U lovno – turističkoj ponudi ovog lovišta su divlja svinja i jelen. Za turiste se organizuju pojedinačni, ali i grupni lovovi na divlju svinju. Lov krupne divljači se obavlja sa čeke ili prikradanjem, ili kombinacijom ova dva načina lova.

Područje lovišta pruža mogućnost stalnog opstanka velikog broja životinjskih vrsta, što lovište čini veoma privlačnim kako za lovce tako i za ljubitelje prirode.

 

 

(Izvor: www.sremskevesti.rs)