Bezbednost u lovu

Bezbednost u lovu

O bezbednosti u lovu i organizaciji lova pisano je i govoreno bezbroj puta ali na našu žalost svedoci smo da se dešavaju i dalje tragedije u lovu, veliki broj učesnika u lovu misle da se to ne može i njima dogoditi. Da bi se prekinulo sa ovakvom praksom svi korisnici lovišta i učesnici lova striktno se moraju pridržavati Pravilnika o merama bezbednosti u lovištu.

Glavni razlozi takvih nemilih scena su neiskustvo, nemar, neznanje, pa i bahatost i bezobzirnost.
Svedoci smo da se nezgode dešavaju, naročito u grupnom lovu divlje svinje, gde se koristi oružje sa olučenim cevima ili jedinačna zrna iz glatkih cevi, pa su eventualna ranjavanja zbog toga često sa smrtnim ishodom.
Posebnu pažnju treba obratiti na rukovanje oružjem, punjenje oružja treba izvesti sa cevima uperenim ka zemlji i u suprotnom pravcu od ostalih učesnika u lovu, poželjno je da se oružje puni tek kada se stane na mesto dočeka, kada se krene u pretragu terena ili tek kada se popnemo na čeku. Nebezbedno je nositi napunjeno oružje dok se krećemo u koloni do mesta dočeka, dok se penjemo na čeku ili silazimo sa nje.Za vreme doručka, fotografisanja ili susreta sa lovcima u lovištu, oružje treba da bude prelomljeno, kod prelamača, dok je kod obrtnočepnih i poluautomatskih pušaka neophodno da zatvarač bude u zadnjem položaju. Oružje je svakako sve vreme zakočeno do trenutka podizanja u rame i nišanjenja.
Pre početka lova vrlo je važno da se lovac upozna pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi.