GODIŠNJI PRESEK AKTIVNOSTI SOKOLARA

GODIŠNJI PRESEK AKTIVNOSTI SOKOLARA

Redovna godišnja skupština Društva sokolara Srbije održana je za vikend u prostorijama Lovačkog saveza Srbije. Predsednik društva, Radan Bulatović, na početku je podneo izveštaj o radu za prošlu godinu. Između ostalog, istaknut je veliki napredak u sokolarstvu u protekle dve-tri godine, pre svega u njihovom razumevanju od strane lovaca koji love oružjem.
Bilo je reči o potrebi dalje promocije i popularizacije sokolarstva, kako među lovcima tako i među građanima, te načinima kako to najbolje postići. Između ostalog, utvrđeno je da je neophodno uvesti sokolarstvo u lovne osnove u svakom lovištu, čime će biti postavljeni temelji za nesmetan pristup sokolarima tim lovištima.
– Pročitao sam imena 38 lovišta u kojima nam je sada omogućen lov. Za razliku od pre par godina kada je takvih lovišta bilo 3-4, ovo je ogroman uspeh. Naravno, sada treba da vidimo da li nam sva ta lovišta zaista odgovaraju, u smislu terena ili divljači koju nude, ali je očigledan pomak u dobrom pravcu – rekao nam je Bulatović.
Razgovaralo se i o izazovima koje sokolarstvo ima u aktuelnoj pandemiji i načinima za njihovo prevazilaženje, a Bulatović je informisao članove skupštine i o toku procesa upisa sokolarstva u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, neophodnog koraka za upis na listu UNESCO-a, između ostalog prezentujući da je ostvaren kontakt sa direktorkom Etnografskog muzeja u Beogradu, te predstavnicima UNESCO u Srbiji.
Na skupštini su predstavljeni i novi članovi društva, lovci koji love sokolom, što je dodatan pomak jer su Društvo do sada uglavnom činili oni koji love jasrebom i orlom. To, dodao je Bulatović, sada otvara neke nove perspektive, između ostalog i mogućnost da se obezbede kvalitetni mentori za mlade sokolare.