LOV NA PREPELICE

LOV NA PREPELICE

U prirodi je aktivna ujutru, dok ne pripeče sunce i u kasnim popodevnim satima kada se veselo oglašavaju poznatim puć-pu-ruć, kada ih možemo videti kako pretrčavaju puteve i čistine između njiva.

Ova ptica duga je oko 17-18 centimetara, a teška do 160 grama. Telo joj je zdepasto i malo spljošteno pa se zato veoma brzo i vešto provlači kroz travu i žito. Inače, ona je jedina selica među kokama.

Njeno osnovno stanište su stepe pa otuda, na našim prostorima, najradije bira za stanište parcele pod žitaricama, livade i parcele sa detelinom, sojom i drugim prizemnim kulturama, gde nalazi potreban zaklon i obilje hrane.

U naše krajeve doleće u aprilu sa zimskih staništa iz oblasti Sredozemlja, najčešće iz Afrike. Rasprostranjena je u skoro svim evropskim zemljama do 60 stepeni severne geografske širine, Africi i zemljama južne Azije.

Gnezdi se u našim krajevima gde boravi tokom leta odgajajući mlade i pripremajući se za jesenju seobu, opet na jug. Seoba prepelica počinje od polovine septembra do kraja oktobra.
Prepelica ima izuzetno visoku reproduktivnu moć kako bi održala stalni balans za opstanak vrste. U vreme gnežđenja obično snese od 12 do 16 jaja i uspešno izleže sve piliće koji brzo napreduju i, već polovinom leta, sposobni su za samostalni život.

Prepelice leti, intenzivnom ishranom, prikupe dosta sala i tako se pripreme za daleke i neizvesne selidbene pokrete. Mužjak nije uvek sa ženkom i mladima već luta uokolo u potrazi za drugim ženkama.

Lovna sezona na prepelice traje od 1.avgusta do 30.septembra i to je idealno vreme da se psi ptičari pripreme i obuče za glavnu sezonu lova na fazana.
Na prepelice treba pucati sa odstojanja od 20 do 30 metara. Ako to činimo na bližim odstojanjima najčešće ćemo je promašiti, a ako se i dogodi da je pogodimo, od nje neće ostati skoro ništa jer će je gust snop sačme razneti.

Najefikasnije vreme lova na prepelice je kada jutro odmakne i počne prepodnevna vrelina, ali i u ranijim popodnevnim satima pa sve do sumraka. Jer, kako se približava veče i one su sve živahnije.

Love se puškama sačmaricama u kalibru 20 i 16 ali su, iako za prepelicu “prejake” u upotrebi i puške u kalibru 12. Obično se koriste lovačiki patroni sa olovnom sačmom 14,12 i 10.
Takođe, moramo da vodimo računa i kako postupamo sa lovinom. Jer, vreme lova je letnje, pa moramo paziti da nam se ulovljene prepelice na jakom suncu i vrućini ne ukvare.

 

(Izvor: Natura)