Koje izmene Zakona o oružju i municiji zahteva Lovački savez Srbije?

Koje izmene Zakona o oružju i municiji zahteva Lovački savez Srbije?

Postojeći  Zakon o oružju i municiji iz 2016. godine, prema mišljenju Lovačkog saveza Srbije, ima odredbe koje su na terenu neprimenjive, otežavaju bavljenje lovom, ograničavaju i sportove u kojima se koristi oružje, a svojom rigidnošću nekada doprinosi nelegalnom posedovanju oružja. Stoga je ovaj savez deo radne grupe koja učestvuje u izradi izmena Zakona o oružju i municiji većim delom u pravcu njegove liberalizacije, a delom i u pravcu pooštravanja nekih odredbi.

Jedna od izmena koju je predložio LSS je pojednostavljenje procedure i smanjenje taksi za zamenu oružanih listova, kaže za Lovačke savete predsednik LSS Bratislav Ćirković.

“Preregistracija oružja je vanustavna. Svi smo mi već jednom registrovali to oružje i kao legitimni vlasnici stekli pravo za posedovanje ili nošenje, a sada idemo u novu preregistraciju gde prolazimo kroz komplikovanu i skupu proceduru. Po našem mišljenju, to treba da bude zamena oružanih listova korišćenjem prednosti digitalizacije, kao što je učinjeno sa bioemtrijskim pasošima i zdravstvenim knjižicama.”

Ćirković kaže da je neophodno pojednostaviti proceduru za posedovanje novog komada oružja. Umesto sadašnjeg prolaženja kroz proceduru za svako novo oružnje, LSS smatra da se za svaki naredni komad može samo registrovati tj. pribaviti saglasnost policijske uprave da lice već poseduje oružje i putem toga nabaviti novo.

LSS zalaže se i za pojednostavljenje lekarskih pregleda koji su potrebni za dobijanje dozvole za oružje.

“Lekarski pregledi treba da budu prilikom sticanja naoružanja i nakon 65 godina”, rekao je Ćirković.

Ćirković kaže da treba izmeniti i tzv. diskreciono pravo policije koje podrazumeva da policija često na osnovu svoje slobodne procene dozvoljava ili ne dozvoljavala posedovanje i nošenje oružja. Stoga, LSS predlaže da procedura u ovom smislu treba da bude i u sudskim nadležnostima tj. da se pribavlja potvrda sudova i tužilaštva.

Još jedan od predloga LSS je da ograničenje za municiju ne bude do 500 metaka, nego više.

“Imamo različita takmičenja gde nam treba više municije. Mi nismo protiv ograničenja, ali samo da to bude drugačije regulisano.”

Pored liberalizacije, LSS ukazao je i na to da treba neke odredbe pooštriti u cilju uspostavljanja pravednijih rešenja. Tako Ćirković smatra da treba pooštriti odredbe koje se tiču nelegalnog lova.

“Ovim zakonom je propisano da neko ko je osuđen ili se protiv nejga vodi postupak za nezakonit lov, to mu se ne beleži kao krivično delo , nego se ide po sistemu oportuniteta i vrati mu se oružje sutradan što nema smisla”, ističe Ćirković.

Izmene Zakona o oružiju i municiji dešavaju se u kontekstu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

Radna grupa je formirana u junu, a usvajanje izmena očekuje se u decembru. Ukoliko izmene ne budu usvojene, lovački savezi su najavili pokretanje inicijative za prikupljanje 30 000 potpisa kako bi lovci “ostvarili svoja prava”.

Nacrt Zakona o izmena i dopunama Zakona o oružju i municiji može se pogledati na sajtu Lovačkog saveza Srbije.