Sokolarstvo: Drevna veština i tradicija

Sokolarstvo: Drevna veština i tradicija

Sokolarstvo je drevna veština lova uz pomoć ptice grabljivice.

Najčešći čovekovi partneri u lovu su sokolovi, jastrebovi, sove, orlovi i kobci. Svaka od ptica prolazi kroz dresuru sokolarskim tehnikama i kroz nju ona nauči kako da sarađuje sa čovekom.
Čovek–sokolar obezbeđuje ptici sve uslove potrebne za život i konstantno brine da je ona bezbedna i zadovoljna.
“Šta god da se dogodi, sokolar preuzima odgovornost” – univerzalno pravilo sokolarstva koje podseća da je sokolar gospodar ptice, da on upravlja njome sa njegovim ambicijama, koje su, takođe, njihov zajednički cilj, ali da je – sva odgovornost na njemu.

foto:  Aleksandar Jakonić

OGROMAN NAPOR U CILJU USPEHA!

Mnogi pogrešno tumače sokolarstvo. Osim brojnih predrasuda koje postoje, mnogi ovu tradicionalnu veštinu doživljavaju kao lak način da se ulovi plen, ili pak kao odlična metoda za krivolov.

Što je pogrešno. Pogrešno je i to da se smatra da ptica donosi plen sokolaru kao potomstvu, u gnezdo. Sokolar uvek odlazi do ptice kada ona ulovi plen.

U zavisnosti od toga koja je ptica u pitanju, potrebno je pomoći   i olakšati joj da savlada plen. Fizička spremnost i okretnost su neophodni delovi ove veštine.

foto:  Aleksandar Jakonić

Znanje sokolara mora da bude na izuzetnom nivou kako vi uopšte mogao da postigne sokolarski ulov. Tako da je sasvim realno da tek svaki deseti napad na divljač donosi rezultat u vidu plena. Sasvim je jasno da primarni cilj u sokolarstvu nije ulov, već nešto sasvim drugo.

Najveće uživanje je, zapravo, prizor napada ptice na plen, bez obzira na konačan ishod tog nadmetanja. Životna utakmica koja se odvija u tom trenutku podrazumeva nadmetanje veštine, brzine i spretnosti lovca, ali i istih vrednosi plena, čiji cilj je  nadmašivanje napadača i eventualno spašavanje.

 

PIŠE: Radan Bulatović

DRUŠTVO SOKOLARA SRBIJE

Pogledajte promo video o sokolarstvu: