OČEKUJE SE SMANJENJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA REGISTRACIJU ORUŽJA

OČEKUJE SE SMANJENJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA REGISTRACIJU ORUŽJA

Prihvaćeni su zahtevi civilnog sektora, Lovačkog saveza Srbije i Nacionalne asocijacije za oružje Srbije (LSS i NAOS), u vezi sa umanjenjem taksi za registraciju oružja  i taj predlog je otišao u skupštinsku proceduru, te se očekuje njegovo usvajanje.

Ako se ove izmene usvoje, visina taksi trebalo bi da bude upola manja u odnosu na dosadašnje.

Podsetimo, Lovački savez Srbije je u procesu izmena i dopuna Zakona o oružju i municiji zahtevao, između ostalog, smanjenje taksi za registaciju oružja.

“Lovački savez Srbije, nastaviće da rešava i ostale problem koji se tiču Zakona o oružju i municiji, ne bi li omogućio olakšice svojim članovima”, navodi se na sajtu Lovačkog saveza Srbije.