Jeleni iz Vojvodine prebačeni u lovišta centralne Srbije

Jeleni iz Vojvodine prebačeni u lovišta centralne Srbije

www.ekobalans.net

Iz svojih uzgajališta jelenske divljači „Plavna“ i „Kozara“, JP “Vojvodinašume” su u prethodne dve godine selektovale, uhvatile, uspešno transportovale do jelenskih prihvatilišta, a zatim i uspešno naselile na području centralne Srbije 100 jedinki običnog jelena (Cervus elaphus L.). Kako je saopšteno iz tog preduzeća, tokom 2020. godine lovištima u centralnoj Srbiji isporučene su 24 jedinke, a u 2021. još 76 jediniki običnog jelena, u odnosu polova 1:1. Tokom te dve godine, jedinke običnog jelena iz naših uzgajališta su sa uspehom naseljavana na područje Tare, Zlatibora, Kopaonika, Zlatara, Kopaonika i Homoljskih planina, ističe se u saopštenju to preduzeća.

Dodaje se i da je trenutna brojnost i struktura populacija jelenske divljači i stepen njihovog korišćenja, posebno u slobodnoj prirodi, znatno ispod mogućnosti prirodnih potencijala šumskih područja u centralnoj Srbiji.

– Obični jelen (Cervus elaphus L.) je sastavni deo ukupnog biodiverziteta naše zemlje. Jelen ima brojne pozitivne uticaje na šumske i druge ekosisteme, bez njega oni ne mogu adekvatno da funkcionišu. Zato je veoma važna reintrodukcija (ponovno naseljavanje) i ojačavanje postojećih mikro-populacija matičnih fondova jelena iz genetski stabilnih i zdravih populacija iz drugih područja. To je dug, kompleksan, skup i neizvestan proces – dodaje se u saopštenju.

Ističe se i da je JP “Vojvodinašume“ partnerska strana u nacionalnom projektu “SRBDEER“ koji sprovodi Uprava za šume Republčike Srbije, a koji se odnosi na reintrodukciju jelena običnog u lovišta na područje centralne Srbije. Dodaje se i da je planom za 2022. godinu predviđen nastavak isporuka, a očekuje se da tada bude isporučeno novih 100 jedinki običnog jelena (Cervus elaphus L.).

– Osim iz postojećih uzgajališta običnog jelena u lovištima „Kozara“ i „Plavna“, planira se izgradnja lovno-uzgojnih objekata (hvataljki za krupnu divljač) u lovištima “Apatinski rit“, „Vršačke planine“; „Deliblatska peščara“, „Karakuša“ i „Bosutske šume“ – navode “Vojvodinašume”.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine procenjena brojnost jelenske divljači u Republici Srbiji bila je nešto manja od 6.200, a u centralnoj Srbiji, uprkos dobrim prirodnim i stanišnim uslovima, matični fondovi su svega oko 1.200 jedinki, dok je ostatak na području AP Vojvodine. Kako se dodaje iz “Vojvodinašuma”, brojno stanje matičnih fondova jelenske divljači u pokrajini je značajno, a od 5.000 jedinki, skoro 4.000 jedinki jelena su matični fondovi u lovištima posebne namene JP “Vojvodinašume“.

Iz tog preduzeća podsećaju i da obični jelen (Cervus elaphus L.) u čuvenim evropskim i svetskim lovištima predstavlja ekonomski i biološki najznačajniju i najatraktivniju vrstu lovne divljači. Za razvoj lovstva kao privredne delatnosti u okviru „zelene ekonomije“ i lovnog turizma kao segment elitnog turizma jedne države, jelen obični (Cervus elaphus L.) je noseća gajena vrsta koja može da bude generator razvoja lovstva i lovnog turizma jedne države.

(Izvor: Vojvodinašume)