Lovište Deli Jovan

Lovište Deli Jovan

Planina Deli Jovan nalazi se u jugoistočnoj Srbiji koja se pruža u pravcu sever-jug. Nalazi se 260 km jugoistočno od Beograda, u blizini toka reke Dunav, između Donjeg Milanovca i Negotina.

Lovište je tipičnog brdsko-planinskog karaktera i prostire se na površini od 13.152 ha na nadmorskoj visini od 700 dо 1.150 m.

Preovladava bukova i hrastova šuma, uz nešto malo četinara na krajnjem severu i jugu.

Vrste divljači u lovištu:

– lovostajem zaštićene vrste divljači: srna, jelen evropski, divlja svinja, zec, vuk, lisica, siva vrana, svraka, tvor, divlja mačka, ondatra, jazavac, veverica, divlja patka (gluvara, kržulja, krdža, zviždara), divlja guska – glogovnjača, divlji golub – grivnjaš, grlica, jarebica poljska, fazan, jarebica kamenjarka, prepelica, liska crna, šumska šljuka, kreja, gačac, siva čaplja, jastreb kokošar i druge povremeno;

– trajno zaštićene vrste divljači: lasica, ris, šareni tvor, gnjurci, ronci, čaplje (osim sive), rode, vivak, sove, orlovi, sokolovi, eje, lunje, gavran, kukavica, ptice pevačice (osim sive vrane, svrake, kreje, gačca) i druge.

Po vedrom danu sa Deli Jovana se jasno vide i Dunav i Karpati u Rumuniji, i brojne planine istočne i centralne Srbije, sve do Rtnja. Na planini Deli Jovan nema značajnih poljoprivrednih aktivnosti, niti intezivnog đubrenja zemljišta , što omogućava izvanredne uslove za aktivnosti ljubitelja očuvane prirode.

(Izvor: www.ekapija.com)