DONACIJA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA

DONACIJA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA

Lovački savez Srbije je danas saopštio da je uplatio novac na račun Ministarstva zdravlja koji će biti iskorišćen za nabavku medicinske opreme. U donaciji su učestvovali i regionalni savezi.

„U saradnji sa kabinetom ministra zdravlja, gospodina Zlatibora Lončara, danas je na račun ovog ministarstva uplaćena donacija Lovačkog saveza Srbije, a koja će biti upotrebljena za kupovinu neophodne medicinske opreme. Ovoj akciji pridružili su se i regionalni savezi, Lovački savez centralne Srbije, Lovački savez Jugoistočne Srbije i Lovački savez zapadne Srbije koji su donirali polovinu iznosa većeg od pola miliona dinara.“

Svi zainteresovani mogu da uplate novac na račun Ministarstva zdravlja 840-744161843-57. Za više informacija pogledajte instrukcije na sajtu Ministarstva zdravlja.