Svetska izložba lovačkih trofeja

Svetska izložba lovačkih trofeja

Svetska izložba lovačkih trofeja pod nazivom “ONE WITH NATURE” se organizuje u Budimpešti 25.09-14.10.2021. godine. Na zajedničkom štandu kao predstavnici Republike Srbije predstaviće se Lovački savez Srbije, svi pokrajinski i regionalni lovački savezi, nacionalni parkovi, javna preduzeća Srbijašume i Vojvodinašume, kao i Lovačka komora Srbije. Pozivaju se svi vlasnici trofeja koji žele da se baš njihov trofej nađe na ovoj izložbi, koja je najprestižnija izložba u prethodnih 40 godina, da kontaktiraju Lovački savez Srbije i da se informišu.
Trofeji koji su od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju su:
• Jelen evropski i srndać, rogovlje ocenjeno „zlatnom“ medaljom, i/ili atipično rogovlje;
• Divokoza i divojarac, rogovi ocenjeni „zlatnom“ medaljom;
• Divlji vepar, kljove ocenjene „zlatnom“ medaljom;
• Vuk, medved, šakal, divlja mačka, lobanje i/ili krzna ocenjena „zlatnom“ medaljom;
• Lisica, jazavac, lobanjeocenjene „zlatnom“ medaljom.
• Dermopreparati svih navedenih vrsta divljači „u životnoj formi“
Svi trofeji će biti osigurni, transportovani u posebnim kutijama i obezbeđeni od oštećenja.
ROK ZA PRIJAVU TROFEJA JE 15.08.2021.
Lovački savez Srbije- Gabrijela Gligorov- 060/8040228
Lovački savez Vojvodine- Milenko Zeremski- 063/507762
Lovački savez centralne Srbije- Marko Pavlović- 060/8610990
Lovački savez zapadne Srbije- Vladimir Pavlović- 066/231380
Lovački savez Jugoistočne Srbije- Miodrag Đorđević-065/3200090
*takođe se možete obratiti i vašem lovačkom udruženju
(Izvor: Lovački savez Srbije)